Verzekeringen

Onze praktijk heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat uw fysiotherapeutische zorg in principe (gedeeltelijk) vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. In hoeverre dat het geval is, hangt af van uw polisvoorwaarden. Wij raden u dan ook aan zich goed te informeren over de vergoedingen binnen uw polis. Tenslotte bent u hier altijd zelf verantwoordelijk voor!

Informatie over vergoedingen

Basisverzekering 
– bij een chronische machtiging (tijdelijk of langdurig, afhankelijk van de soort aandoening)
– de aandoening moet voorkomen op de Lijst Borst
– de machtiging gaat in na 20 behandelingen
– het eigen risico wordt wel aangesproken
– uitzondering: kinderen tot 18 jaar, eerste 9 behandelingen (eventueel 18 beh.) altijd uit de basisverzekering

Aanvullende Verzekering 
– in alle overige gevallen wordt de aanvullende verzekering aangesproken, voor zover de polisvoorwaarden reiken
– het eigen risico wordt niet aangesproken

Bijzondere aandoeningen en uitzonderingen 
In sommige gevallen wordt de behandeling wel meteen vanaf het begin vanuit de Basisverzekering vergoed na verwijzing van arts/specialist:
– artrose knie of heup: eenmalig de eerste 12 behandelingen
– Claudicatio Intermittens (Etalagebenen): de eerste 37 behandelingen
– COPD: het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de COPD
– herstelzorg na Covid-19/Corona: maximaal 50 behandelingen gedurende 6 maanden; mogelijk verlenging met 6 maanden met verwijzing specialist

– Menzis vergoedt vanuit de Aanvullende Verzekering 16 behandelingen na een ongeval (na machtiging van Menzis)
– Menzis vergoedt vanuit de Aanvullende Verzekering 20 behandelingen per indicatie bij een chronische aandoening van de Lijst Borst

Voor tarieven van behandelingen die niet vergoed worden door de Zorgverzekeraar: kijk bij Tarieven.