Privacy

Uw privacy is vanzelfsprekend een prioriteit binnen onze praktijk. Dat geldt dus ook voor uw gegevens die wij in onze dossiers registreren. Vanaf 2018 is de Wet AVG van kracht binnen de EU. Deze wet zorgt ervoor dat uw privacy en persoonsgegevens gewaarborgd zijn. 
Wij zijn gerechtigd en verplicht uw persoonsgegevens vast te leggen.

Met ons privacy-beleid willen we u heldere en transparante informatie geven over: welke gegevens we van u nodig hebben, waarom wij uw gegevens nodig hebben en hoe wij uw gegevens en privacy beschermen. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet AVG.