Tarieven

Deze tarieven gelden voor alle behandelingen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dus waarvoor u niet bent verzekerd.
U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw zorgverzekeringspolis en de daaraan gekoppelde consequenties wat betreft vergoedingen.

behandeling fysiotherapie
€ 37,-
screening
€ 16,-
screening, intake en onderzoek
€ 61,-
intake en onderzoek na verwijzing
€ 45,-
eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€ 63,-
lange behandeling fysiotherapie
€ 48,-
behandeling oedeemtherapie
€ 48,-
toeslag voor behandeling aan huis
€ 15,-
niet nagekomen afspraak
€ 37,-
enkel tapebandage (inclusief materiaal)
€ 25,-
medical taping
eigen bijdrage

Een afspraak welke niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd wordt bij de patiënt/cliënt in rekening gebracht.
Voor informatie over vergoedingen: raadpleeg uw zorgverzekeringspolis of uw fysiotherapeut.