Netwerken

Om de fysiotherapeutische zorg te optimaliseren en te professionaliseren is er in de loop van de tijd een aantal Netwerken opgericht. Samenwerkingsverbanden en werkgroepen waarbinnen speciale aandacht is voor bepaalde aandoeningen of patiëntengroepen. De ontwikkeling van nieuwe netwerken is nog altijd gaande. Ook onze praktijk is bij een aantal van die netwerken betrokken en aangesloten:

Chronisch Zorgnet 
Dit is een groot landelijk netwerk waarbij de aandacht vooral gericht is op cliënten/patiënten met bepaalde chronische aandoeningen. Binnen onze praktijk betreft dat met name patiënten met Longaandoeningen, Perifeer Arterieel Vaatlijden en Covid-gerelateerde klachten. Ook Hartrevalidatie en Osteoporose vallen landelijk gezien binnen dit Netwerk. Fysiotherapeuten die hierbij aangesloten zijn handelen volgens de KNGF-richtlijnen en volgen regelmatig bijscholing die relevant is voor de behandeling van genoemde patiëntengroepen.

Fyranet 
De volledige naam is eigenlijk Fyranet Noord-Oost Brabant. Dit netwerk bestaat uit praktijken die zich gespecialiseerd hebben op de fysiotherapeutische zorg van Reuma-patiënten. Het gaat hier dan om reumatische aandoeningen als bijvoorbeeld Reumatoïde Arthritis, M. Bechterew, Artrose en Fibromyalgie.  

Artrose Netwerk JBZ 
Dit is een nog vrij jong netwerk in oprichting en ontwikkeling. Het doel van dit netwerk is om samen met de orthopaedisch chirurgen en fysiocollega’s van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en uit de regio de zorg en behandeling rondom het plaatsen van knie- en heup-protheses te optimaliseren. Werk in uitvoering dus!

Fysiowaard 
Het Samenwerkingsverband Fysiowaard is opgericht om de samenwerking tussen een aantal praktijken binnen de Bommelerwaard te optimaliseren. Samenwerken, samen leren en communiceren moeten leiden tot een nog betere en professionelere zorg voor onze cliënten/patiënten. Dankzij deze samenwerking kunnen wij gezamenlijk een breed scala van verbijzonderingen en specialisaties aanbieden.